понеделник, 12 октомври 2009 г.

Проектиране и строителен надзор на фотоволтайчни и вятърни електроцентрали

Проектантското бюро се специализира в проектиране, а управителя и в строителен надзор на възобновяеми енергиини източници.Наше дело са две централи в околностите на Крумовград и една в с.Пчеларово. Започнати са предпроектни проучвания и процедура по промяна статута на земята на още две.Върховите технологии са нашата област - можем ги.

понеделник, 2 март 2009 г.

Строителен надзор на най-новата технология в комуникациите LMDS


Това е хубаво на комуникациите, че се развиват с много бързи темпове....
Ето "Базова станция" от типа LMDS, нещо като "Точка към много точки", но още по съвременно- по бърза скорост на потоците в ефира и повече възможности и сега на 26 гигахерца. Станцията вече е факт и работи. Построена и оживена от фирма "RACOM NT"-София за БТК-АД. Извършен строителен надзор и комуникационни консултации.
Поставена върху мачтите на "Базова станция" от типа GSM изцяло рeзервирана с три направления, които осигуряват излъчване на 360 градуса/Антените са най-високо бели-по две в направление/.

петък, 6 юни 2008 г.

Въздушна оптична кабелна магистрала върху стълбовна мрежа от старите въздушни медни линии

Ето как може да се използва стара стълбовна мрежа за прекарване на най-съвременните комуникации в оптична среда.На тях просто се поставят нови оптични кабели със специални закрепващи скоби. Носещото въже е заземено против мълнии.

Комисията оглежда: строеж "Въздушни оптични кабелни магистрали" до селата в общини Кърджали и Ардино. Особенно внимание, като консултант по телекомуникации/Строителен надзор/ обърнах на проектантите за изчисленията на линиите при обледеняване през зимата-иначе се чупят стълбовете.

Виждат се добре двата оптични кабела и старата въздушна медна линия на изолатори.

Върху стълб №51 даже е монтирана и оптична муфа с необходимия аванс.

понеделник, 3 март 2008 г.

Ето как работим ние...

Ето вида на проектите: с цялостно оформление-лого, начална страница и папка.Това е трудът на четири магистър инженери и един архитект. Три комплексни проекта на "Базови станции на МАКС ТЕЛЕКОМ". В цифри: ТРИ ПРОЕКТА ПО ПЕТ ЧАСТИ В ПО ПЕТ ЕКЗЕМПЛЯРА=15 КЛАСЬОРА СЪС 75 ПАПКИ И НАД 1000 ЛИСТА- обяснителни записки и чертежи- направени точно и в срок. Утре се сдават и получавамве още три задания. Върви ни, защото го можем.

сряда, 26 декември 2007 г.

Телевизионни предаватели


Желязорешетъчна мачта/ЖР/ с монтирани на нея всички видове предавателни антени:радио, телевизионни за няколко обхвата,мобилни-мобифон и GSM стандарти и радиотелефонни.В прилежащата сграда се намира оборудването, а на покрива и са антените на радиорелейните станции. До сградата са прекарани и оптични и медни магистрали.Това е един сравнително голям комуникационен възел.

Кабелни телевизии с интернет


Главна станция на кабелна телевизия с интернет-в нея се намират приемниците за ефирни,сателитни телевизии и предавателите за оптичните или коаксиалните трасета, както и сървърите на Интернета. В последните години магистралните кабели до отделните квартали са оптични и от там с коаксиални стигат до отделните телевизионни приемници. Интернета се отделя от оптиката и се пренася по усуканите двоики на изградена LAN мрежа и стигат до абонатните компютри.

Проектиране на магистрални кабелни линии/медни и оптически/.


Цялостно проектиране на кабелни магистрали в и извън населени места, както и прилежащите им съоръжения: шахти,канална мрежа преходи през препятствия и други. В случая е прието интересно техническо решение-прекарване по издигната стена на река в градска част. Кликнете на снимката и тя ще се увеличи за да наблюдавате двата начинана прекарване на магистралите по решение на инвеститора: 1. В голи тръби /HDPE/ по стената, в които се поставят магистралните кабелни линии в случая оптични за интернет доставчик/горните две/. 2.HDPE тръбите са поставени за защита в стоманени поцинковани тръби- доста по скъпо, но по надежно.